Nettsider

Vi lager gode, brukervennlige og automatiserte nettsider som gjør deg synlig på nett for ønskede kunder. Vi bruker Craft CMS eller Wordpress til de fleste sider.

Dette er vi gode på

OffCenit har sin hovedkompetanse i å lage nettsider av ypperste kvalitet i Craft CMS eller Wordpress. Vi leverer IT strategi, integrering mot API, markedsføring, design og konverteringsoptimalisering.

Vi har gode samarbeidspartnere på design og tekstforfatting for å kunne levere helt komplette nettsidepakker. Vi bistår også gjerne andre byråer med oppsett av nettside fra grunn eller fra designmal. Vi bistår deg fra idefase, og helt til nettsiden er lansert.

Markedsføring & Optimalisering

Hva er vell en nettside uten besøkende? Samtidig er det viktig at besøkende gjør det du vil på inne på nettsiden. Dette er spesielt viktig i vår era der de aller fleste besøker en nettside før de kjøper en tjeneste. Førsteinntrykket som gies er derfor ekstra viktig.

Å få riktig trafikk inn på nettsiden kan gjøres på flere måter. Dette vil variere fra bedrift til bedrift, og hvordan konkurransen på markedet er. Les mer om dette på SEO & AdWords.

Arbeidsprosess

En god arbeidsprosess er viktig slik at begge parter har like forventninger til hva sluttproduktet skal bli.

1. Vi tar et oppstartsmøte, og finner ut av ditt spesifikke behov.

2. En plan lages i tekstformat, og oversendes deg.

3. Plan godkjennes, med eventuelle endringer.

4. Design av nettside og infrastruktur går i gang.

5. Korrekturrunder kjøres til det er enighet.

6. Designet implementeres i en nettside.

7. Korrektur kjøres, og så lanseres nettsiden.

8. Optimalisering av nettside.

Design og tekst

Via gode samarbeidspartnere på tekst og design har vi mulighet til å levere komplett pakke til nettside.

Tekstforfatting - Gullgråstein.no

Design - Løwehjerte Design

Utvalgte prosjekter

Heidal Rafting

Vi laget ny nettside, og sørget for at trafikken kommer inn via SEO og Google AdWords.

Galdhøpiggen sommerskisenter

Ny nettside med formål om å informere besøkende, og effektivisere daglig drift.

Gudbrandsdalsmusea

Ny side i Craft CMS for enkelt vedlikehold, og som viser god oversikt over alle avdelinger.

Kulturarvskolen

Undervisningsopplegg til spennende og lærerik skattejakt i kulturarven for alle årstrinn og en rekke fag.