Dette er en relativt kjapp oversikt over hvordan vi bruker Kubernetes og skyen for å drifte Craft CMS og Wordpress. Sett fra et drifts perspektiv fungerer de stort sett likt. Begge er PHP CMS-er med en database. Relatert til Kubernetes trenger de tre ting som skiller...

les mer